Hoteli Strunjan

hoteli strunjanStrunjan je manjše mesto na obali ampak za turizem zelo priljubljen. Mesto Strunjan nima veliko hotelov na izbiro ima pa zelo velik kamp in veliko apartmajev. Hoteli v Strunajanu pa nimajo veliko prostora, da bi na novo izgradili še kakšen hotel, ker je okoli mesta veliko hribov ali gričev. Zaradi velike priljubljenosti pa je Strunjan v sezoni nabito poln tako, da je zelo težko pridobiti še kakšen prazen prostor za počitek.